Forskning

Næst efter at glemme mig selv, lytte til verden og lade verden forandre mig – så elsker jeg at udforske verden, skabe noget og se, hvad der sker. Slippe mit skaberværk fri, se det forandre verden og nyde at være en aktiv del af transformationsprocesser. På denne side kan du se noget af alt det, jeg forsker i, skaber og udgiver; og det fordeler sig på seks områder – bøger, artikler, albums, film, visuelle værker og instrumenter. Klik på nedenstående billeder eller rul ned til de relevante afsnit:

Bøger
Artikler
Albums
Film
Værker
Instrumenter

Bøger

musiskledelse

Musisk ledelse Vejen til et levende arbejdsliv

De globale udfordringer med finanskrise og klimaforandringer har ændret forudsætningerne for vores arbejdsliv. Vi kan ikke længere nøjes med at være leder og medarbejdere i traditionel forstand – vi må alle være medspillere med lyst til at lade os bevæge, med en stærk vilje til at opnå resultater og en erkendelse af, at ledelse er […]
atspillepaoret

At spille på øret Erfarelse og auralitet i jazzperformance

Hvordan oplever akustiske, håndspillende jazzmusikere deres liv i musikken? Hvad vil jazzperformance sige, og hvilke slags oplevelser kommer til verden i det levende samspil mellem jazzmusikere, publikum, spillesteder og byrum? Bogen opstiller en erfarelsesteori i jazzperformance som en form for udvidet, ophøjet dagligdags oplevelse, der nok kan sidestilles med vestens kunstbegreb, men som er væsensforskellig […]
truthandexperience

Truth and Experience Between Phenomenology and Hermeneutics

The spirit of this book is explorative. It meets the contemporary challenge posed by experience and truth with a critical openness that allows for the full complexity of these concepts to be investigated. The distinction between experience and truth has become subject to finitude: how then can these words and concepts be defined? What might […]
folelseriledelse

Følelser i ledelse At navigere med sanserne

Følelser er ikke længere nogle, vi gemmer væk i privatlivet. De betragtes tværtimod som intelligente værktøjer for den selvbevidste leder. Denne bog henvender sig til dig, der ønsker at vide mere om, hvad den emotionelle vending kan betyde for dagligdagen som leder eller medarbejder i nutidens organisationer. Når det gælder ledelse, så er følelserne nemlig […]
kommunalledelse

I fællesskabets tjeneste 100 års kommunal ledelse

I fællesskabets tjeneste dokumenterer i ord og billeder, at kommunal ledelse hverken er tørt eller kedeligt. Det er kommunerne, der er rammen om danskernes hverdag, og kommunal ledelse bliver derfor et spejl på den mangfoldighed og de tusindtallige udfordringer, som samfundet rummer. Fortællingen går på streftog i hundrede års ledelses- og reformarbejde og giver samtidig […]
kunstneriskforskning

Nye dimensioner Hvad er kunstnerisk forskning?

Det kan synes som en selvfølge, at kunstnerisk forskning er del af grundsubstansen i kunstnerisk arbejde, at evnen til at stille skarpe og kritiske spørgsmål – både til og fra et udgangspunkt i egen metier – er et integreret aspekt af arbejdet som skabende kunstner. Af samme grund må en opøvning af denne evne formodes […]
okonomistyring

Økonomistyring og informatik Improvisationens mellemspil

Inspireret af musik-improvisationens dialogformer udforskes en alternativ måde at arbejde med feedback, som kan supplere og kvalificere den systematiske feedbacks strategiske asymmetri. Med afsæt i Martin Heideggers begrebsapparat om at bygge og at bo konkluderes, at vi som et supplement eller et alternativ til systematisk feedback som asymmetrisk kommunikation har mulighed for at arbejde hen […]
skilsmisseborn

Skilsmissebørn 20 voksne skriver om at have været skilsmissebarn

Denne bog indeholder hudløst ærlige og bevægende beretninger om ikke selv at have valgt – men være blevet valgt for og dermed være tvunget ud i en ny og ikke altid lige attraktiv familiesituation. Halvdelen af skribenterne er selv senere blevet skilt. Mindst 200.000 børn i Danmark er skilsmissebørn, og regner vi også de nu […]
sangetilmorgenogaften

Sange til morgen og aften Edition Wilhelm Hansen

Alle sangene i denne bog er hver på deres måde protester mod ligegyldiggørelsen af livet. Sang vidner om, at livet er i overskud. Netop fordi sangen ikke er nødvendig, er der noget triumferende ved at synge. En fællessang er ikke bare forfatterens private anliggende. Den er en opdagelsesrejse i vort eget liv og vor egen […]

 

Artikler

rr

Når ledelse strikker sig selv – ledelsesrelationer i klingende samspil Revision og Regnskabsvæsen

Ledelse er et praktisk gøremål, som folder sig ud hver eneste dag på alle arbejdspladser verden over. De problemer og forhindringer i forhold til ledelse, som ledere og medarbejdere dagligt støder på, er praktiske problemer, som kan mærkes. For ledere og medarbejdere er spørgsmålet om ledelse derfor ikke ’et akademisk spørgsmål’ eller ’en interessant problematik’, […]
bornsojne

Børns øjne – menneskeporten og det fælles tredje Lilleskolernes Sammenslutnings årsblad

Denne tekst handler om levendeværen. Om det vidunderlige tredje sted, som vi kan finde sammen omkring, når vi ikke forbliver indesluttet i os selv. Jeg oplever, at vores skole trues af et omsiggribende fagligt, sagligt og evaluerende tunnelsyn, der ikke levner plads til at være et levende menneske – og jeg forsøger med udgangspunkt i […]
dansk

Det fælles tredje: poesien i sproget er vores kulturs livlinje Dansklærerforeningens blad

I disse år udkæmpes en kamp over alt i vores kulturs mange institutioner og vandhuller: en kamp, der handler om, hvordan vi bedst skaber mening, værdi, beskæftigelse, livsglæde og livsduelighed. Vores arbejdsmarked og hele sociale verden – som tidligere i høj grad var til at forstå, forberede sig til og måske ligefrem forudsige – er […]
videnskabdk

Jazz har en berusende kraft Videnskab.dk

Jens Skou Olsen har været på feltarbejde i både København og New York, hvor han har lavet en lang række kvalitative interviews og observationer. På den baggrund, og sammenholdt med den ret omfattende jazzlitteratur, er en af hans vigtigste konklusioner, at årsagen til musikkens kraftfulde virkning skal findes i erfarelsen? »Jeg introducerer i denne undersøgelse […]
kompost

Musikken i os vil ud at spille uanset hvad DJBFA's fagblad

Musik er noget ganske særligt. Musikere er et specielt folkefærd. Det er læger, flyttemænd, bankdirektører og bagerjomfruer sikkert også, men jeg oplever, at der er noget helt ualmindeligt specielt ved musikere. Noget, som vores samfund og hele kultur har brug for, i dag mere end nogensinde. For det første, så spiller musikere hele tiden musik […]
bupl

Skab samklang med musisk ledelse Feature artikel i Børne- og ungdomspædagogernes Landsforenings blad

Tilværelsen i den professionelle musikverden er stressende og usikker. Det er svært at få job og endnu sværere at tjene penge. Der er benhård konkurrence, store ambitioner og masser af modstand. Men der er også en forunderlig livskraft, glæde og nærvær.Det fortæller kontrabassist, forfatter og forsker Jens Skou Olsen, som er forfatter til den nye […]
ringereuddannelse

Ringere uddannelse, flere depressioner og flere skilsmisser Dagbladet Information

Jens Skou Olsen har fortalt sin historie i bogen Skilsmissen, og med skiftende persongalleri og intensitet fortæller de øvrige 19 vokse skribenter om den samme vrede og frustration, da deres forældre blev skilt. Selv om flere med tiden har erkendt, at deres forældres brud var det bedste for alle parter, har skilsmissen haft livslange konsekvenser […]
dererforfaajazzscener

Der er for få jam-scener i København Dagbladet Politiken

Jens Skou Olsen udtaler: Jam sessions er livsvigtige. I jazzmusikken er jam sessions den skole, hvor musikerne fødes. Det er helt afgørende, at amatørerne får noget erfaring ved at spille med professionelle. Antallet af jam sessions er et tegn på, hvor sundt jazzmiljøet er, siger Jens Skou Olsen. Læs artiklen her.
farveltilbryllupsjazzen

Farvel til bryllupsjazzen Dagbladet Politiken

Ifølge jazzforsker på RUC og docent på Konservatoriet Jens Skou Olsen indskriver den nye stil sig i en kulturel megatrend, som han kalder “radikal individualisering”. Man går fra at se gruppen som det vigtigste til at se individet som det vigtigste. Hvis du tænder for tv’et fredag aften, kan du se X Factor, hvor det […]
folkeskolen

Jeg tror meget på planlagte uheld Folkeskolen

Når man vil skabe ny erkendelse, er det ikke givet, at vores eksisterende sprog er dækkende for det nye. Så må der nye begreber til. Jazzmusiker, filosof og ph.d. Jens Skou Olsen genintroducerer i sin afhandling, der blev forsvaret tidligere i år, et gammelt glemt begreb: Erfarelse. Med ordet »erfarelse« forsøger han at tydeliggøre forskellen […]

Albums

Film

 

 

 

 

 

Værker

Instrumenter