Netværk

Jeg er i min daglige praksis i berøring med mange forskellige sociale netværk: organisationer, institutioner, fagområder og mennesker. Dels er jeg fast tilknyttet nogle institutioner, og dels er jeg så heldig at få lov til at samarbejde med alle dele af vores kultur. Læs her om disse mange og forskelligartede netværk og samarbejder!

Institutioner og organisationer

Denne gruppe af institutioner og organisationer udgør den faste base i min praksis, som den har udfoldet sig de seneste 20 år. Dels er jeg fast tilknyttet flere af disse, og dels udgør de et tilbagevendende engagement i form at samarbejde i form af udviklingsdage, forelæsninger og forskninssamarbejde.

sophia

Sophia Tænketank for Pædagogik og Dannelse

Jeg sidder i bestyrelsen for Sophia – Tænketank for Pædagogik, og her står opgaven omkring menneskers dannelse og uddannelse centralt. Vi har en dannelses-taskforce, som tager ud på folkeskolerne landet over og er i dialog med skolelærere og -ledere. Endvidere er jeg gennem Sophia aktiv som blogger på Folkeskolen.dk, hvor jeg jævnligt tager aktuelle emner […]
ddsks2

Den Danske Scenekunstskole Diplomlederuddannelsen i Kulturledelse

Jeg er hovedunderviser på Den Danske Scenekunstskoles Diplomuddannelse i Kulturledelse – og her har jeg det store held at komme helt tæt på kulturlederes praksis, som den udfolder sig over alt i Danmark lige fra Skagen til Nakskov! Jeg følger her mere end 50 lederes praksis og sikrer det faglige indhold gennem uddannelsens i alt […]
ruc

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation og Humankultur

Roskilde Universitet er udgangspunkltet for min forskning i transformativ erfarelse. Her har jeg på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab bidraget til området i form af bøger, peer reviewed artikler og forskningsformidling. Se iøvrigt min RUC profil for yderligere oplysning om min forskning.
cbs

Copenhagen Business School Center for Virksomhedsudvikling og ledelse

Copenhagen Business Schools Center for Virksomhedsudvikling og ledelse skabte fra 2010 grundlaget for min ledelsesudviklingspraksis i stat og kommuner.  Her arbejder jeg på foranledning af Professor Preben Melander i projektet SACRE med udforskning af mulighederne for en reformation af offfentlig ledelse i stat og kommuner.
kadk

Det Kgl. Danske Kunstakademi Institut for Bygningskunst og Design

På Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) er jeg optaget af udvikling af ledere og medarbejdere på udviklingsdage og i reflekterende teams. Det har her været et centralt element at skabe forbindelse med kunstarter og ledelsesformer på kunstskolerne og via mit kunstneriske virke inspirere til nye former for ledelses- og […]
kum3

Kulturministeriet Ministeriet for Kunst og Kultur

Kulturministeriet udgør grundlaget for mine eksperimenter med ledelsesudvikling drevet af kunstneriske skabelsesprocesser. Her har jeg haft det held at kunne arbejde med hele ministeriet – ledere og medarbejdere – og sammen med dem skabe audiovisuel kunst som led i en mere overordnet udvikling af arbejdsmiljø, kulturfølsomhed og arbejdsglæde. Et resultat af denne kombinerede ledelses/medarbejderes udvikling […]
uvm2

Undervisningsministeriet Ministeriet for Undervisning

Undervisningsministeriet har dannet udgangspunkt for mine protreptiske dialoger med kontorchefer i staten. Her arbejder jeg med feedback i et musisk perspektiv – specifikt med afsæt i ledernes helt konkrete, dagligdags praksis i ministeriet. Emner, som vi tager op: Hvilke udfordringer står vi over for? Hvad er der på spil? Hvordan håndterer vi dilemmaer? hvad betyder […]
rmc

Rytmisk Musikkonservatorium Konservatoriet for rytmisk samtidsmusik

Siden 1997 har jeg som docent, fagleder, uddannelseskoordinator og lærer inden for de kunstneriske udøvende og pædagogiske fag haft den glæde at arbejde med unge menneskers livtag med musikken, pædagogikken og kunsten. Her virker jeg endvidere som forsker med research og udvikling af ny viden inden for transformativ erfarelse, pædagogik og tværæstiske kunstudtryk.

Endvidere har jeg gennem de seneste 10 år været løsere tilknyttet nedenstående institutioner i form af udviklingsdage, lederkurser, dialogforløb, leder- og kreativitetsworkshops og individuelle sparringsforløb:

Forskere, filosoffer og praktikere

I mit arbejde med udvikling af viden og erkendelse omkring ledelse, skaberværk og liv er dialogen med andre forskere og filosoffer helt afgørende; det er netop igennem denne åbne og kritiske dialog, at det er muligt at bryde hul ind til de tøbrud, som vi har så megen brug for i vores samtids flydende, heterogene kultur. Mit samarbejde med følgende forskere og filosoffer har stor betydning i min daglige praksis:

olefoghkirkeby

Ole Fogh Kirkeby Professor, Dr. Phil. Ph.d.

Siden 2008 har Ole Fogh Kirkeby været en central inspiration og partner omkring forbindelsen mellem kunst, filosofi og ledelse. Vi har samarbejdet omkring en række projekter og tiltag – og Ole skrev indledningen til min ledelsesfilosofi “Musisk Ledelse” i 2011.
lenetanggaard

Lene Tanggaard Professor, Cand. psych. Ph.d.

Jeg har arbejdet sammen med Lene Tanggaard siden 2011, hvor vi sammen skrev et kapitel til bogen “Ledelse og følelser” (KLIM). Vi holder oplæg sammen og udveksler her tanker omkring et bredt spektrum af emner: ledelse, pædagogik, kreativitet, menneskeliv og væren.
chriswashburne

Chris Washburne Professor, director

Min forskning i transformativ erfarelse og ledelse har bragt mig vidt ud i verden og budt på spændende samarbejder. Et af disse er Chris Washburne, som undervejs i min Ph.d. forskning inviterede mig til Columbia University i New York og gav mig lejlighed til at stifte bekendtskabet med miljøerne omkring the Ethnomusichology Department. De indsigter, […]
prebenmelander

Preben Melander Professor, Cand. merc.

Mit samarbejde med professor Preben Melander fra Center for Virksomhedsledelse på CBS tog sin begyndelse i 2011. Her samlede Preben en gruppe omkring visionen om en reformation vores kulturs ledelssyn. Det blev til SACRE, en bevægelse væk fra New Public Management og hen mod et humanistisk ledelsessyn. Jeg har her dels siddet i bestyrelsen for […]
fabianholt

Fabian Holt Assoc. Prof., Ph.d.

Lektor Fabian Holt (Ph.d., RUC) er en af de forskere, der har haft størst betydning for mit arbejde. Vores udstrakte, årelange dialoger har formet min praksis og lært mig at sætte barren højst muligt! Det har været hårdt at konstant at skulle udsætte sig selv og kolleger for et skarpt kritisk blik – men det […]
dorthejørgensen

Dorthe Jørgensen Professor, Dr. phil.

Efter at have fulgt professor Dorthe Jørgensens meget inspirerende forskning omkring den filosofiske æstetik og experience proper var det et stor glæde at blive inviteret til at skrive et kapitel til Dorthes antologi “Truth and Experience – Between Phenomenology and Hermeneutics” (Cambridge Scholars 2016). Jeg har siden haft den store glæde at dele podium med […]
mariehyldgaardkjeldsen

Marie Kjeldsen Filosof

Jeg arbejder sammen med Marie i bestyrelsen for Tænketanken Sophia – og jeg har igennem mine dialoger med Marie lært meget om, hvilken betydning det har, at vi giver plads til det hele menneske i vores arbejdsliv. Tak til Marie for stor og levende inspiration!
dortebroechnerjessen

Dorte Brøchner Filosof, kunstner

Mit sambejde med Dorte Brøchner tog sin begyndelse i bestyrelsen for Tænketanken Sophia, hvir jeg har haft den store glæde af at udtænke og bidrage til konferencer og rundbordssamtaler om dannelse, væredygtighed og livsmod. Dorte er en meget original,  opmærksom og indsigtsfuld dialogpartner, hvilket jeg har trukket på mangen en gang i forbindelse med min […]
jensraahauge

Jens Raahauge Forfatter, anmelder

Jens Raahauge er en stadig kilde til ny inspiration og erkendelse for mig – dels gennem vores samarbejde omkring Sophia bloggen på Folkeskolen.dk og dels gennem vores fælles optrædener på konferencer. Senest har Jens foranlediget, at jeg bidrager med tekster til Dansklærerforeningens blad “Dansk”, og jeg finder fortsat nye veje i vores dialoger gennem Jens’ […]

Kunstnere

En afgørende del af min praksis er min kunstneriske virksomhed. Her turnerer jeg rundt i verden og spiller med musikere inden for alle kulturer, genrer og stilarter; fra jazz til folkemusik, fra nigeriansk highlife til klassisk kammermusik, fra akustiske, håndspillede udtryk til elektronika og virtuelle udtryksformer. Her er et udvalg af de kunstnere, som jeg har spillet med, turneret med og indspillet albums med: