Børns øjne – menneskeporten og det fælles tredje

Lilleskolernes Sammenslutnings årsblad

Denne tekst handler om levendeværen. Om det vidunderlige tredje sted, som vi kan finde sammen omkring, når vi ikke forbliver indesluttet i os selv. Jeg oplever, at vores skole trues af et omsiggribende fagligt, sagligt og evaluerende tunnelsyn, der ikke levner plads til at være et levende menneske – og jeg forsøger med udgangspunkt i min egen kunstneriske praksis at vise vejen til en skole, der bygger på levendeværen; på en anerkendelse af og respekt for Menneskeporten i ethvert barns og enhver voksens øjne. Teksten tager afsæt i min leg med ordene i forsøget på at komme tæt på et bedre medmenneske-syn: hvad med se-eftersyn, indsyn og samsyn? Og nu til sagen.