Fabian Holt

Assoc. Prof., Ph.d.

Lektor Fabian Holt (Ph.d., RUC) er en af de forskere, der har haft størst betydning for mit arbejde. Vores udstrakte, årelange dialoger har formet min praksis og lært mig at sætte barren højst muligt! Det har været hårdt at konstant at skulle udsætte sig selv og kolleger for et skarpt kritisk blik – men det har resulteret i høj kvalitet og en smittende insisteren på en etisk og normativt funderet forskerpraksis.