Når man vil skabe ny erkendelse, er det ikke givet, at vores eksisterende sprog er dækkende for det nye. Så må der nye begreber til. Jazzmusiker, filosof og ph.d. Jens Skou Olsen genintroducerer i sin afhandling, der blev forsvaret tidligere i år, et gammelt glemt begreb: Erfarelse. Med ordet »erfarelse« forsøger han at tydeliggøre forskellen mellem overfladiske oplevelser og dybere, transformative oplevelser, som skaber en slags levende erfaring i form af erfarelse.
Læs artiklen her.