Det Kgl. Danske Kunstakademi

Institut for Bygningskunst og Design

På Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) er jeg optaget af udvikling af ledere og medarbejdere på udviklingsdage og i reflekterende teams. Det har her været et centralt element at skabe forbindelse med kunstarter og ledelsesformer på kunstskolerne og via mit kunstneriske virke inspirere til nye former for ledelses- og skabelsesrelationer.