Nye dimensioner

Hvad er kunstnerisk forskning?

Det kan synes som en selvfølge, at kunstnerisk forskning er del af grundsubstansen i kunstnerisk arbejde, at evnen til at stille skarpe og kritiske spørgsmål – både til og fra et udgangspunkt i egen metier – er et integreret aspekt af arbejdet som skabende kunstner. Af samme grund må en opøvning af denne evne formodes at have en væsentlig plads, ikke alene i praksisfeltet, men også på de kunstneriske uddannelser og deres tilgrænsende fagområder på universiteterne. Det er imidlertid en kensgerning, at det nyskabende og insisterende undersøgende i dansk scenekunst oftest finder sted inden for forholdsvis snævre rammer, hvilket tydeliggør, at der er store og forventeligt frugtbare udfordringer i den kunstfaglige dialog i det kunstproducerende felt.