Preben Melander

Professor, Cand. merc.

Mit samarbejde med professor Preben Melander fra Center for Virksomhedsledelse på CBS tog sin begyndelse i 2011. Her samlede Preben en gruppe omkring visionen om en reformation vores kulturs ledelssyn. Det blev til SACRE, en bevægelse væk fra New Public Management og hen mod et humanistisk ledelsessyn. Jeg har her dels siddet i bestyrelsen for SACRE og dels bidraget med artikler og oplæg på konferencer.