Sophia

Tænketank for Pædagogik og Dannelse

Jeg sidder i bestyrelsen for Sophia – Tænketank for Pædagogik, og her står opgaven omkring menneskers dannelse og uddannelse centralt. Vi har en dannelses-taskforce, som tager ud på folkeskolerne landet over og er i dialog med skolelærere og -ledere. Endvidere er jeg gennem Sophia aktiv som blogger på Folkeskolen.dk, hvor jeg jævnligt tager aktuelle emner op til debat.