Undervisningsministeriet

Ministeriet for Undervisning

Undervisningsministeriet har dannet udgangspunkt for mine protreptiske dialoger med kontorchefer i staten. Her arbejder jeg med feedback i et musisk perspektiv – specifikt med afsæt i ledernes helt konkrete, dagligdags praksis i ministeriet. Emner, som vi tager op: Hvilke udfordringer står vi over for? Hvad er der på spil? Hvordan håndterer vi dilemmaer? hvad betyder fælles læring for os?